POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności Laparo (www.laparo.pl), która określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych użytkowników naszej strony.

I. Informacje Ogólne

 1. Operatorem Serwisu laparo.pl jest Laparo Sp. z o.o., 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, NIP: 8971818380, KRS: 595136
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane są przez Operatora w celach realizacji zadań Seriwsu, tj. realizacji zamówień, kontaktu za pomocą formularza kontaktowego oraz wysyłki newslettera, jeśli klient wyrazi na to zgodę.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Informacje w Formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu z Operatorem Serwisu lub wysyłki newslettera.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi tj. wysyłkę newsletter’a.

III. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarek internetowych.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na podstronach Serwisu.

IV. Przechowywanie oraz zabezpieczenie danych

 1. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:
  1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  3. Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 2. Każdy Klient ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem Panelu Klienta.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie.
 2. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu.