REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU WWW.LAPARO.PL


I. Postanowienia Ogólne

 1. Operatorem Serwisu laparo.pl jest Laparo Sp. z o.o., 50-429 Wrocław, ul. Wilcza 25c wpisana
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000595136, której nadano numer NIP: 9871818380, numer REGON: 363450897.
 2. Sprzedający informuje, że warunkiem złożenia zamówienia w serwisie jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie
 3. Zamawiający w serwisie laparo.pl zwany „konsumentem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Podczas składania zamówienia konsument zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.
 4. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

II. Warunki, przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. A Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.laparo.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Konsument może składać zamówienia za pomocą formularza zamówienia, w przypadku jeżeli chce uzyskać dodatkowe informacje, możliwe jest również zamówienie telefoniczne oraz mailowe. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych w formularzu zakupowym.
 3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy
  2. Płatność za wykorzystaniem systemu płatności paypal
 4. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia, konsument po wybraniu odpowiedniego
  dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na znak graficzny „Dodaj do koszyka” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie, po wyborze odpowiedniej formy płatności oraz dostawy, zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „Dalej”, przechodząc w ten sposób do podstrony z formularzem zamówienia.
  Po przekazaniu Sprzedawcy danych adresowych poprzez kliknięcie na pole z napisem „Finalizuj zamówienie”, Sprzedawca wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia,
  a na kolejnej podstronie.

  1. W przypadku wyboru płatności przelewem – klient uzyskuje dane do przelewu
  2. W przypadku wyboru płatności paypal – klientowi wyświetla się strona z przekierowaniem
   do płatności poprzez paypal
 5. W przypadku braku uregulowania należności za zamówienie w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia i dokonania płatności, administrator uznaje, że kupujący wycofał się z zakupu i w terminie 10 dni roboczych zwróci płatność na konto, z którego nastąpiła płatność.
 6. Usługodawca zastrzega, że może kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub mailowo, w celu uzyskania potwierdzenia zamówienia, pomimo upływu 3 dni od momentu złożenia zamówienia oraz braku dokonania płatności.
 7. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt osobisty ze Sprzedawcą drogą mailową. Klient bierze odpowiedzialność za podanie złych danych i niepoinformowanie o tym sprzedawcy.
 8. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Wolę otrzymania faktury VAT Kupujący może wyrazić podczas składania zamówienia, zaznaczając opcję „faktura VAT” i podając prawidłowe dane.

III. Ceny

 1. Ceny produktów są podawane w zależności od wersji językowej strony w PLN (polski złoty), EUR (europejskie euro) oraz USD (amerykański dolar), są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.
 2. Ceny zamieszczone przy oferowanych produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny
  po wybraniu przez klienta formy dostawy i płatności.
 4. Przed zatwierdzeniem zamówienia klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie.
 5. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 6. Ceny produktów podane w serwisie laparo.pl są ważne tylko w ofercie internetowej serwisu
  i nie obowiązują w innych kanałach sprzedaży.
 7. Płatność w PLN (polski złoty) możliwa jest przy wysyłce zakupionych produktów do dowolnego Państwa.
 8. Płatność w EUR (europejskie euro) oraz w USD (amerykański dolar) jest niemożliwa przy wysyłce zakupionych produktów na terenie Polski.

IV. Termin realizacji zamówień

 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od dwóch do dziesięciu dni roboczych, liczonych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym.
 2. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, sprzedający zastrzega sobie możliwość do opóźnienia wysyłki, jednak w takim przypadku sprzedawca informuje o zaistniałej sytuacji, a konsument może zrezygnować z zamówienia.

 V. Warunki i koszty dostawy

 1. Zamówione towary wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych, zawodowo trudniących się czynnościami przewozu, tj.: Poczty Polskiej, bądź firmy kurierskiej.
 2. Istnieje możliwość odbioru osobistego paczki w siedzibie Laparo Sp. z o.o..
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma
  od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu, gdyż może się
  to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 4. Sprzedający uprzejmie prosi kupującego, aby sprawdził zawartość paczki przy kurierze.
 5. Informacje na temat kosztów oraz sposobów dostawy znajdują się bezpośrednio w koszyku podczas finalizacji zamówienia.
 6. W przypadku większych zamówień istnieje możliwość indywidualnego ustalenia kosztu dostawy.

VI. Promocje i rabaty

„Promocja – Laparo Aspire w studenckiej cenie”

 1. W sklepie laparo.pl dostępny jest trenażer w zestawie przeznaczony tylko i wyłącznie dla studentów medycyny pod nazwą „Laparo Aspire ver. Basic Student” w specjalnej cenie.
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie statusu studenta przez osobę zamawiającą.
 3. W celu skorzystania z promocji należy przesłać na adres student@laparo.pl jako załącznik skan obu stron legitymacji studenckiej w popularnym pliku graficznym o wielkości poniżej 500kb.
 4. W tytule wiadomości należy wpisać numer zamówienia oraz imię i nazwisko.
 5. W przypadku nieprzesłania skanu legitymacji w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia i dokonania płatności, administrator uznaje, że kupujący wycofał się z zakupu i w terminie 10 dni roboczych zwróci płatność
  na konto, z którego nastąpiła płatność.
 6. W przypadku dokonania zwrotu płatności, administrator może obciążyć kupującego dodatkowymi kosztami tj. kosztem przelewu lub prowizją serwisu pośredniczącego w płatnościach, które wynikły ze zwrotu. Wówczas kwota zwrotu zostanie pomniejszona o naliczoną opłatę, a na adres e-mail podany podczas składania zamówienia przesłana zostanie nota księgowa.
 7. „Promocja – Laparo Aspire w studenckiej cenie” obowiązuje od 01.10.2016 do odwołania.
 8. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany
  do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.
 5. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub
  na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
   do odstąpienia od umowy
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. a w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
   ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie na adres e-mail: biuro@laparo.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Laparo Sp. z o.o., 50-429 Wrocław, ul. Wilcza 25c (sugerowany dopisek: odstąpienie od umowy z Laparo Sp. z o.o.). Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy
  na wskazany w §1 adres jego siedziby.
 10. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Koszty te nie są konsumentowi zwracane.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Konsument ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 14. Konsument powinien odpowiednio zabezpieczyć produkt przed odesłaniem, aby w trakcie transportu
  nie doszło do uszkodzeń produktu wynikającego z nieodpowiednio zabezpieczenia produktu.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
 2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.A
 3. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy, czyli nastąpiła niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć lub gdy nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę lub gdy nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę lub gdy została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
 4. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić z wykorzystaniem:
 5. a) poczty elektronicznej na adres reklamacja@laparo.pl
 6. b) tradycyjnej formy pisemnej na adres: Laparo Sp. z o.o., 50-429 Wrocław, ul. Wilcza 25c
 7. c) komunikacji telefonicznej pod numerem xxx-xxx-xxx
 8. W zgłoszeniu należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
 9. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 10. Wybór żądania zależy od konsumenta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany
 11. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez klienta:
  1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy
  2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów
 12. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób,
  obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 14. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie,
  że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 15. Reklamowany produkt w ramach uznanej reklamacje odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 Regulaminu, chyba, że strony uzgodniły inne porozumienie.
 16. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie
  do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 17. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

IX. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.laparo.pl

 1. Serwis www.laparo.pl jest administrowany i redagowany przez Laparo Sp. z o.o., 50-429 Wrocław,
  Wilcza 25c wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000595136, której nadano numer

NIP: 9871818380, numer REGON: 363450897 zwaną dalej również „Administratorem”.

 1. Serwis www.laparo.pl służy nabywaniu przez klientów towarów znajdujących się w ofercie sprzedawcy.
 2. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się w serwisie www.laparo.pl zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych.
 3. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu www.laparo.pl lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@laparo.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.laparo.pl lub listownie na adres Laparo Sp. z o.o., 50-429 Wrocław, ul. Wilcza 25c.
 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych drogą elektroniczną lub listowną w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji zostanie wysłane na adres mailowy składającego reklamację.

 X. Zmiany regulaminu

 1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie, a zmiana staje się skuteczna
  we wskazanym terminie.
 2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu,
  która obowiązywała w momencie składania zamówienia.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy dla siedziby Laparo Sp. z o.o..
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego z Laparo Sp. z o.o. jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakże zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy, który może, lecz nie musi zgodzić się
  na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm)
  oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników
  (w tym Kupujących) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze powszechnie
  i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2016r.